Samenwerking Mozaïek en externe organisaties
U als ouder kiest zelf (indien van toepassing) met welke organisatie u wilt samenwerken in verband met voorschoolse en naschoolse opvang. Dit gaat buiten ons om als school. Indien u met één van onderstaande organisaties gaat samenwerken verzoeken wij u de schooltijden, schoolvakanties, studiedagen, vrije dagen zelf aan hen door te geven. Kinderopvang die kinderen naar onze school brengen en van onze school ophalen:


Kindercentrum Mamaloe www.mamaloe.nl tel: 0252 688807


Peuteropvang op het Mozaiëk www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl tel: 023 5672020


de Parel: Kinderdagverblijf de Parel www.kdvdeparel.nl tel: 0252 274266


Happy kids www.happykids.nl tel: 085 0110070


Kindergarden ( voorheen Borus) Kindergarden Nieuw-Vennep info@kindergarden.nl tel: 020 - 423 54 22 www.kindergarden.nl


de Boshoeve ( ook medisch kinderdagverblijf) www.kinderdagverblijfdeboshoeve.nl tel: 088 2999650


Villa Vennep www.villavennep.nl tel: 0252 528234 ? Peuterspeelzaal Het Mozaïek valt onder SKH tel: 06 30139030