Formulieren


Aanvraagformulier vrijstelling van school.
Voor bijzondere omstandigheden kunnen kinderen verlof krijgen. Aan deze verlofregeling zijn regels gekoppeld. Een van die regels is dat u het verlof moet aanvragen door middel van een aanvraagformulier.
Dit formulier kunt u hier downloaden.

Uw aanvraag dient drie weken voor de verlofdatum bij de directie binnen te zijn.

Vakantieverlof.
Vakantieverlof mag slechte één maal per schooljaar worden verleend, niet langer dan 10 schooldagen en niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Indien het verlof wordt aangevraagd in verband met het beroep van één van de ouders en er geen vakantie in één van de schoolvakanties mogelijk is, dient u de verklaring in te laten vullen door uw werkgever. Deze moet voorzien zijn van een bedrijfsstempel.

Afspraken
Bepaalde afspraken op onze school hebben we vastgelegd in bovenschoolse documenten. Deze staan op de website www.jl.nu/ouders.