Welkom op de informatiepagina van de oudervereniging van Het Mozaïek!


De oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich vrijwillig inzet voor alle kinderen op onze school. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de kinderen van de school.
 
De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn het ondersteunen van de leerkrachten en organiseren van activiteiten binnen en buiten de school (zoals het sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreis, e.d.),  het beheren van de ouderbijdrage, maar ook het bevorderen van de relatie, kind-ouders/verzorgers-school
 
Naast de oudervereniging zijn er nog commissies die zich bezighouden met specifieke activiteiten:
Sportcommissie: coördineert buitenschoolse sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen.
Versiercommissie: verzorgt de versieringen in de school (Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook bepaalde thema’s zoals de seizoenen of belangrijke sportgebeurtenissen e.d.)
 
Bovengenoemde commissies bestaan uit groepjes enthousiaste ouders en staan los van de oudervereniging.
 
Momenteel bestaat de oudervereniging uit 16 leden (13 ouders en 3 leerkrachten).
 
De oudervereniging bestaat uit een (vice)voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Er wordt gemiddeld 6 tot 8 maal per jaar vergaderd.

                              
Heeft u een vraag, opmerking, een leuk idee of iets anders wat u met ons wilt delen, spreekt u ons gerust aan of mail naar ov.mozaiek@wijwijzer.nu!