Kanjertraining


Sinds 2016 zijn wij een kanjerschool. Op onze school hanteren wij de methodiek van de kanjertraining. We hebben 2 leerkrachten opgeleid tot Kanjercoördinator.

Wat is kanjertraining:
De kanjertraining is meer dan alleen een (anti) pestmethode. De kanjertraining richt zich op de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen in de les krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een juiste manier op te lossen.

Uitgangspunten van de kanjertraining:
● we vertrouwen elkaar
● we helpen elkaar
● niemand speelt de baas ⇐⇒ we werken samen
● niemand lacht uit ⇐⇒ we hebben plezier
● niemand doet zielig ⇐⇒ we doen mee

De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om goed te doen. De kanjerlessen zijn zo ontworpen dat ouders betrokken kunnen worden bij de lesinhoud. De kanjertraining richt zich op de school, ouders en leerlingen. Wij als school bieden de mogelijkheid aan ouders om gedurende het schooljaar enkele ouder kanjerlessen bij te wonen. Daarnaast wordt met enige regelmaat informatie vermeld over de kanjertraining in onze nieuwsbrief.

De doelen van de kanjertraining:
● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
● Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
● Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.


Hier kunt u meer informatie lezen.

Voor het volledige pestprotocol dat wij op onze school hanteren, klikt u hier 

Voor overige informatie van de kanjertraining verwijzen we u naar: www.kanjertraining.nl