Introductie MR-leden

Mark van den Heuvel
Ik ben vader van 2 kinderen , Sterre en Jim en ben in 2016 toegetreden tot de MR. In het dagelijks leven ben ik leidinggevende in de Grond- Weg- en Waterbouw bij een bedrijf in Lisse en denk dat deze achtergrond goed van pas komt in de MR. 
Na een aantal jaar aan de zijllijn te hebben gestaan wilde ik actief wat voor de school betekenen. Door zitting te nemen in de MR hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de school en zo met de andere MR-leden na te denken en te overleggen over alles wat de school betreft.

Ton Blommenstijn
Mijn naam is Ton Blommestijn, onze oudste dochter gaat straks naar de middelbare school en onze jongste dochter naar groep 5. Als ouder vind ik het van belang om betrokken te zijn bij de school, te ondersteunen en mee te denken waar het gaat om kwalitatief goed onderwijs, nieuwe initiatieven en de uitdagingen waar een school altijd weer mee te maken heeft. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een internationaal bedrijf in een commercieel juridische functie. Voor mijn werk hebben we in het buitenland gewoond en daar ook kennisgemaakt met buitenlandse school systemen. Een goede school is voor mij een school waar leerkrachten en leerlingen met plezier naar toe gaan, zich veilig voelen en zowel docenten als leerlingen de kans krijgen om gemotiveerd hun talenten tot ontwikkeling te kunnen laten komen.

Herman Horsman
Als vader van Lotte, volgend jaar groep 3, en Daan, volgend jaar groep 1, sta ik samen met mijn gezin nog maar aan het begin van het avontuur dat de basisschool heet. Mijn vrouw en ik vinden het belangrijk om als ouders betrokken te zijn bij de school in de ondersteuning van activiteiten, maar ook in het meedenken in oplossingen voor uitdagingen waar de school voor (kan komen) te staan. In praktijk blijkt het lastig om mijn werk als projectontwikkelaar bij een vastgoedbedrijf in Amsterdam te combineren met het bijwonen van de activiteiten overdag. De mogelijkheid om toe te treden tot de MR is voor mij dan ook mooie uitdaging om mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik hoop op een positieve en opbouwende manier mee te bouwen aan een school waar goed onderwijs wordt gegeven, leerkrachten, leerlingen en hun ouders blij van worden, dat er positief over de school gepraat wordt en ieder zich op zijn manier kan en mag blijven ontwikkelen.

Chantal van der Aart
Ik ben Chantal van der Aart. Ik zit nu 6 jaar in de MR, vanuit de personeelsgeleding van toen nog de Rehobothschool. Ik vind het fijn om mee te denken en mee te praten over wat er op school gebeurt.
 
Nelleke Kapitein

Ik ben Nelleke Kapitein, werk al jaren met heel veel plezier op het Mozaïek. DIt jaar heb ik de overstap naar de bovenbouw gemaakt. Al heel wat jaren maak ik deel uit van de MR. Van de drukte van een fusie naar nu weer rustig vaarwater ... Het is boeiend om van een heel andere kant mee te denken over alles wat de school aan gaat. 

Alinda van der Strate

Mijn naam is Alinda van der Strate, leerkracht in groep 5b. Dit is alweer mijn derde zittingsperiode in de mr. Ik vind het erg leuk en interessant om me bezig te houden met het reilen en zeilen van de school. Het zijn interessante vergaderingen met veel inhoud!

Joyce Draijer

Mijn naam is Joyce Draijer, ik ben leerkracht van groep 7 en maak sinds dit schooljaar deel uit van de MR. Naast deze taak heb ik ook zitting in de GMR van stichting Jong Leren. Meedenken over beleid en schoolontwikkeling is iets wat ik erg interessant vind en door deelname in de MR hoop ik mee te kunnen denken over hoe beleid dat vanuit de stichting wordt ingevoerd, vorm kan krijgen in de praktijk op onze school.
We staan altijd open voor suggesties van ouders. Vijf keer per jaar vergaderen we op school en bespreken graag zaken die leven bij de ouders of kinderen.


 
Spreek ons aan op school of mail naar  mr.mozaiek@jl.nu