Welkom op de informatiepagina van de oudervereniging van Het Mozaïek!


De oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich vrijwillig inzet voor alle kinderen op onze school. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de kinderen van de school.
 
De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn het ondersteunen van de leerkrachten en organiseren van activiteiten binnen en buiten de school (zoals het sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreis, e.d.),  het beheren van de ouderbijdrage, maar ook het bevorderen van de relatie, kind-ouders/verzorgers-school
 
Naast de oudervereniging zijn er nog commissies die zich bezighouden met specifieke activiteiten:
Sportcommissie: coördineert buitenschoolse sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen.
Versiercommissie: verzorgt de versieringen in de school (Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook bepaalde thema’s zoals de seizoenen of belangrijke sportgebeurtenissen e.d.)
Communicatiegroep: in oprichting
Groengroep: in oprichting
 
Bovengenoemde commissies bestaan uit groepjes enthousiaste ouders en staan los van de oudervereniging.
 
Door middel van de ouderbijdrage die de ouders betalen aan de oudervereniging worden, waar nodig, activiteiten bekostigd. Hierbij wordt elk jaar, samen met school, bekeken waar de ouderbijdrage voor wordt ingezet.


Momenteel bestaat de oudervereniging uit 16 leden (13 ouders en 3 leerkrachten).
 
De oudervereniging bestaat uit een (vice)voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Er wordt gemiddeld 6 tot 8 maal per jaar vergaderd.

Dit schooljaar zitten onderstaande ouders in de oudercommissie:
 
Ralph van Ingen voorzitter
Danielle Otse vice voorzitter
Bart-Willem van Leeuwen penningmeester
Danielle van Vliet secretaris
Corina Verkuijl  lid (contactpersoon A4D)
Andrea de Redelijkheid lid
Asia Khan lid
Martine Amende lid
Melissa de Vries lid
Ruud Strikkers  lid
Berber van de Honing lid
Marian van Tintelen lid
Meta van Zandvoort lid
Marjolein Vroegop teamlid
Ellen Engel teamlid
Karin van der Maarl directielid
                              
Heeft u een vraag, opmerking, een leuk idee of iets anders wat u met ons wilt delen, spreekt u ons gerust aan!