Omgaan met sexuele intimidatie

 

Doktertje spelen

Kleuters spelen meestal ‘doktertje’ als manier om te kijken of zij er echt wel hetzelfde uitzien. Het is een middel om hun eigen lichaam te leren kennen en dat van de ander te onderzoeken. Deze experimenten horen bij het opgroeien. Het is belangrijk dat wij, als leerkrachten op de hoogte zijn van de seksuele ontwikkeling bij onze schoolkinderen. Seksuele spelletjes in de onderbouw zijn meestal onschuldig. Als kinderen iets niet prettig vinden spreken we van intimidatie. Dit gedrag is niet acceptabel.
 

Afspraken:

• Doktertje spelen in de poppenhoek, of tussen de struiken: We leren kinderen dat dit geen spelletje voor school is. We leren kinderen dat ze ‘nee’ mogen zeggen en de leerkracht erbij kunnen halen.
• We gebruiken op school een wc-ketting, of iets wat daarop lijkt, zodat kinderen niet samen op de wc zijn.
• Er is toezicht tijdens de het omkleden voor de gymles. Tot een met groep 4 zijn we daadwerkelijk in één van de omkleedruimtes aanwezig. Daarna in de ruimte er vlak naast, zodat we beschikbaar zijn.
• Bij onacceptabel gedrag volgen:
o gesprek met de kinderen en passende straf,
o maatregelen die ervoor zorgen dat kinderen zich weer veilig voelen,
o schoolleiding en betrokken ouders worden geïnformeerd,
o informatie via een nieuwsbrief of een ouderavond
o bij complexe situaties worden vertrouwensinspectie, GGD, de Schoolbegeleidingsdienst en Jeugdzorg betrokken
• Het toezicht op het plein en in de klas wordt regelmatig aan de orde gesteld tijdens vergaderingen. Daarbij komt overzichtelijkheid van inrichting van school en plein aan de orde.
• Indien sprake is van seksuele intimidatie op school, regelt school opvang en professionele hulp voor slachtoffers en ouders.
• Bij buitenactiviteiten werken leerlingen niet alleen.